Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι
Πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι
Η ιδέα του Θεού ήταν να φτιάξει ανθρώπους… πολλούς ανθρώπους… πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους! Ζωγραφίζω κι εγώ πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους που ανήκουν στην οικογένεια του Θεού.

Περισσότερες Δραστηριότητες

Artboard 1

Δείτε Επίσης!

Artboard 1